Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Szlak kajakowy - Pojezierze Brodnickie rzeki: Skarlanka i Brodnicka Struga

Informacje ogólne: Pojezierze Brodnickie jest jednym z najpiękniejszych pojeziernych terenów w Polsce, bogate przyrodniczo otoczenie, głównie leśne i czysta woda są jego największymi atutami; zarazem jest dobrze zagospodarowane turystycznie, obfituje w pola namiotowe i ośrodki wczasowe, i bywa tu naprawdę tłoczno, zwłaszcza w okresach wakacyjnych.

Położenie: Pojezierze Brodnickie, dorzecze Drwęcy
Odcinek dostępny dla kajaka: jeziora Pojezierza tworzą dwa główne ciągi, związane z rzeczkami Skarlanką i Brodnicką Strugą, od których można wykonać szereg bocznych wycieczek, z czego dwie trasy biegnące w bok od Skarlanki (na jez. Głowińskie i na jez. Ciche) mają większe znaczenie, gdyż umożliwiają połączenie dwóch głównych cieków w pętlę, tworzącą tzw. Kółko Brodnickie; całorocznie dostępne są odcinek Skarlanki od jez. Partęczyny Wielkie do Tamy Brodzkiej i łącząca się z nim odnoga na jez. Zbiczno i Ciche; pozostałe odcinki dostępne w zasadzie tylko wiosną przy wyższym od przeciętnego stanie wody; niewielki nurt cieków wodnych umożliwia bezproblemowe pokonywanie ich pod prąd.
Odcinek przepłynięty (data spływu): w zasadzie wszystkie dostępne i łączące się ze sobą strugi i jeziora (w latach 1983, 1984, 1993, 2004)

Szlak kajakowy - rzeka Skarlanka

Odcinek przepłynięty i dostępny: Skarlin - Tama Brodzka (27,4 km)
Ilość dni płynięcia: 2 - 3
Trudność: ZWA
Uciążliwość: u 3 - u 2
Malowniczość: ***

Krótka charakterystyka szlaku: do jez. Partęczyny trasa uciążliwa, przenoski, mielizny i zwalone drzewa, niżej jedynymi dwoma przeszkodami są zapora wodna w Gaju Grzmięcej i jaz w Tamie Brodzkiej; wraz z odnogą w stronę jez. Cichego jeden z najładniejszych zakątków tej części Polski

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

27,4
Skarlin nad jez. Skarlińskim
25,0
wypływ rzeczki z jeziora, przenoska
23,9
Biedaszek, młyn, przed nim zamulony staw, przenoska, lepiej przenosić się również dookoła stawu!; za przenoską może występować niemal całkowity brak wody w korycie
19,0
jez. Partęczyny Wielkie; w prawo prowadzi struga na jez. Łąkorz, dalej przez zarastające jez. Pawłówko do jez. Głowińskiego (razem 5,5 km), z którego można 1 km przetransportować kajaki nad jez. Mieliwo do leśniczówki Rosochy, na początek szlaku Brodnickiej Strugi
14,4
jez. Dębno
13,0
jez. Robotno
11,9
jez. Kurzyny
7,9
Gaj Grzmięca, zapora wodna, przenoska ok. 50 m. lewą stroną, za mostem jez. Strażym; w prawo prowadzi struga przez jez. Zbiczno do jez. Cichego (do jego końca 8 km), z którego można 1 km przetransportować kajaki nad jez. Mieliwo na początek szlaku Brodnickiej Strugi
7,0
wypływ Skarlanki z jez. Strażym
4,7
jez. Bachotek, na jego lewym brzegu Stanica Wodna PTTK Bachotek im. Marii Okołów Podhorskiej
0,2
Tama Brodzka, jaz przed mostem drogowym
0,0 »
ujście do Drwęcy

Szlak kajakowy - rzeka Brodnicka Struga

Odcinek przepłynięty i dostępny: Rosochy - Brodnica (19,4 km)
Ilość dni płynięcia: 1
Trudność: ZWA
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: **

Krótka charakterystyka szlaku: trasa dostępna jedynie przy wyższym stanie wody, przy niskim połączenia miedzy jeziorami mogą być niemożliwe do pokonania

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

19,4
leśniczówka Rosochy nad. Jez. Mieliwo, można tu dotrzeć również przenosząc kajak z końca jez. Cichego lub jez. Głowińskiego, o czym wyżej
16,4
wypływ z jeziora
15,8
jez. Sosno
12,1
wypływ z jeziora, zastawka
11,3
jez. Łąki
10,5
wypływ z jeziora, zastawka
9,5
jez. Wysokie Brodno
7,0
Lisa Młyn, jaz
6,1
jez. Niskie Brodno
1,7
wypływ z jeziora, jaz
0,0 »
Brodnica, ujście do Drwęcy

Literatura: M. Lityński, J. Goleń, Szlak wodny Drwęcy, Weli i Pojezierza Brodnickiego, Warszawa 2000; E. Sperski, Drwęca i jej dorzecze, Warszawa 1974; B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Klub Turystów Wodnych PTTK w Chełmnie

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy:

Pojezierze Brodnickie