Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Jakie rodzaje odznak kajakowych można zdobywać uprawiając kajakarstwo turystyczne w Polsce?

Obecnie uprawiając w Polsce kajakarstwo turystyczne można zdobywać dwa rodzaje odznak kajakowych: odznaki ustanowione przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i odznaki Polskiego Związku Kajakowego.

Odznaki ustanowione przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to:

 • Turystyczna Odznaka Kajakowa PTTK (w skrócie TOK). Mogą ją zdobywać turyści, którzy rozpoczęli 10 rok życia. Ma osiem stopni, zdobywa się je po kolei, podstawą ich przyznania jest przepłynięcie odpowiedniej ilości kilometrów:
  - na stopień I Popularny 100 km;
  - na stopień II Brązowy dodatkowo 300 km;
  - na stopień III Srebrny dodatkowo 600 km;
  - na stopień IV Złoty dodatkowo 1000 km;
  - na stopień V Duży Złoty dodatkowo 1500 km;
  - na stopień VI Za Wytrwałość dodatkowo 2500 km;
  - na stopień VII Za Wytrwałość Platynowy dodatkowo 4000 km;
  - na stopień VIII Za Wytrwałość Diamentowy dodatkowo 6000 km (czyli łącznie od początku pływania 16 000 km).
 • Dziecięca Odznaka Kajakowa PTTK "Kiełbik" (w skrócie DOK). Można ją zdobywać do ukończenia 9 roku życia i ma trzy stopnie, zależne od ilości dni spędzonych na spływie. Po spędzeniu na spływach łącznie 23 dni podczas co najmniej 3 sezonów można zdobyć najwyższy stopień tej odznaki - stopień Złoty.
 • Górska Odznaka Kajakowa PTTK (w skrócie GOK). Zdobywa się ją pływając po rzekach trudnych, wymienionych w dwóch wykazach będących załącznikiem do regulaminu tej odznaki: wykazie A, obejmującym 20 szlaków łatwiejszych i wykazie B, obejmującym 14 szlaków trudniejszych. Odznaka ta ma trzy stopnie i podstawą dla ich przyznania jest:
  - na stopień I Brązowy - pokonanie 8 szlaków z wykazu A;
  - na stopień II Srebrny - pokonanie dalszych 8 szlaków z wykazu A, dotychczas nie przebytych;
  - na stopień III Złoty - pokonanie 10 szlaków z wykazu B.

Odznaka Polskiego Związku Kajakowego nosi nazwę Odznaki Turysty Polskiego Związku Kajakowego (w skrócie OT PZK). Można ja zdobywać od 10 roku życia. Ma ona sześć stopni, zdobywa się je po kolei, podstawą ich przyznania jest przepłynięcie odpowiedniej ilości kilometrów.

 • Odznaki Turysty Polskiego Związku Kajakowego (w skrócie OT PZK):
  - na odznakę stopnia V młodzieżową 100 km (zdobywają ją tylko turyści od 10 do 12 roku życia);
  - na odznakę stopnia IV brązową 400 km;
  - na odznakę stopnia III srebrną dodatkowo 600 km;
  - na odznakę stopnia II złotą dodatkowo 1000 km;
  - na odznakę stopnia I złotą na wiośle dodatkowo 1500 km;
  - na odznakę stopnia związkowego diamentową dodatkowo 2500 km.

Powyższe odznaki przyznawane są przez Terenowe Referaty Weryfikacyjne, rozrzucone po całej Polsce, istniejące m.in. przy wielu klubach kajakowych (w tym przy Włocławskim Klubie Wodniaków PTTK), za wyjątkiem odznak najwyższych stopni, które przyznają:

 • w zakresie odznak TOK stopnia VIII i GOK stopnia III: Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK;
 • w zakresie OT PZK stopnia związkowego - diamentowego: Komisja Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego.

Odznaka Turysty PZK stopnia związkowego - diamentowego uprawniała do ubiegania się o Międzynarodową Odznakę Turystyczną ICF (International Canoe Federation), która to odznaka jednak od niedawna już nie istnieje. Miała ona trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty - przy czym dla zdobycia najwyższego z nich wymagane było udokumentowanie przebycia 15 000 km, w tym uczestnictwa w imprezach rangi międzynarodowej oraz brania udziału w prowadzeniu różnych spływów, w tym spływu międzynarodowego.

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy: