Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Publiczne

Adresy do najpopularniejszych stron internetowych.

Zainstaluj do przeglądarki Firefox dodatek Text Link pozwala on na szybkie otwieranie linków zapisanych zwykłym tekstem! Wystarczy dwa razy kliknąć adres, aby otworzyć go w nowej karcie. Adres nie musi nawet zawierać przedrostka "www" - wystarczy nazwa, kropka i rozszerzenie

http://www.policja.pl/
Policja.pl - portal dla wszystkich internautów
http://www.pajacyk.pl/
Pajacyk.pl - stawia sobie za cel celem zbieranie środków pieniężnych na dożywianie dzieci w szkołach w całej Polsce
http://europa.eu/
Europa.eub - oficjalny potral Unii Europejskiej
http://zus.pl/
ZUS.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
http://www.uw.edu.pl/
UW.edu.pl - Uniwersytet Warszawski
http://www.ngo.pl/
ngo.pl - portal organizacji pozarządowych
http://sejm.gov.pl/
Sejm.gov.pl - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.uj.edu.pl/
UJ.edu.pl - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
http://www.pkw.gov.pl/
PKW.gov.pl - Państwowa Komosja Wyborcza
http://www.stat.gov.pl
stat.gov.pl - GUS Główny Urząd Statystyczny
http://www.psz.praca.gov.pl/
PSZ.praca.gov.pl - Publiczne Służby Zatrudnienia
http://www.wosp.org.pl/
wosp.org.pl - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
http://www.agh.edu.pl/
AGH.edu.pl - Akademia Gorniczo-Hutnicza
http://umk.pl/
UMK.pl - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
http://mf.gov.pl/
MF.gov.pl - Ministerstwo Finansów
http://www.ms.gov.pl/
ms.gov.pl - Ministerstwo Sprawiedliwości
http://bip.gov.pl/
BIP.gov.pl - Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/
bydgoszcz.uw.gov.pl - Urząd Wojewódzki
http://www.pw.edu.pl/
PW.edu.pl - Politechnika Warszawska
http://www.prezydent.pl/
Prezydent.pl - oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
http://cke.edu.pl/
CKE.edu.pl - Centralna Komisja Egzaminacyjna
http://mswia.gov.pl/
MSWiA.gov.pl - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
http://www.oke.krakow.pl/inf/
OKE.krakow.pl/inf - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Wyróżnione strony

http://www.uokik.gov.pl/
UOKiK.gov.pl - Urząd Ochrony Klientów i Konsumentów, serwis został uznany za najlepszą stronę administracji publicznej przez tygodnik Newsweek Polska w 2005 r.
http://ebon.mps.gov.pl/
Rejestr ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych
http://www.imid.med.pl/
Instytut Matki i Dziecka - - informacje o bieżącej działalności medycznej, naukowo badawczej, informacje dla pacjentów oraz aktualności
http://cosinus.pl/
cosinus.pl - bezpłatne szkoły
http://men.gov.pl/
/men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://us.edu.pl/
us.edu.pl - Uniwersytet Śląski w Katowicach
http://amu.edu.pl/
amu.edu.pl - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
funduszeeuropejskie.gov.pl
umcs.lublin.pl - UMC Lublin
http://pk.edu.pl/
pk.edu.pl Politechnika Krakowska

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy: