Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Wisłą w głąb Polski

Refleksje i wspomnienia ze spływów kajakawych rzeką Wisłą odbytych: zimą, wiosną, latem i jesienią 2008 roku od źródeł do morza.
Autor: Tomasz Andrzej Krajewski

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy: