Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Jak prawidłowo zmontować i użytkować kajak składany Neptun typ O8

I WSTĘP

Składany kajak dwuosobowy "NEPTUN" typ 08 charakteryzuje się prostą budową, łatwością obsługi i konserwacji, stanowi sprzęt powszechnego użytku przeznaczony dla szerokich rzesz miłośników turystyki i sportów wodnych.

1. SPOSÓB SPRZEDAŻY

Kajak sprzedawany jest jako komplet, w skład którego wchodzą:
a) powłoka z dętkami burtowymi,
b) szkielet,
Kajak wykonany jest w dwóch wersjach:
a) z powłoką z tkaniny Z-15,
b) z powłoką z tkaniny Ns-01.

Do kompletu przewidziane jest również wyposażenie dodatkowe takie jak:
a) wiosła,
b) układ sterowniczy,
c) fartuch,
d) ożaglowanie 3,5 m2 z tkaniny bawełnianej,
e) ożaglowanie 4 m2 z tkaniny stylonowej, które nabywca może dokupić w miarę potrzeb.

2. WYKAZ ZAWARTOŚCI PAKUNKÓW KAJAKA

a) worek:
- zespół przodu - 1
- zespół tyłu - 1
- falochrony - 4
- wzdłużniki dennikowe - 4
- rozpórka - 1
- łącznik falochronu - 1

b) teczka:
- powłoka - 1
- żebra - 7
- siedzenia - 2
- oparcia - 2
- woreczek ze śrubami - 1
- instrukcja obsługi - 1
- karta gwarancyjna - 1

3. OPIS BUDOWY

Szkielet kajaka wykonany jest z drewna jesionowego oraz sklejki wodoodpornej. Wszystkie elementy drewniane są starannie zabezpieczone przed działaniem wody, kilkoma warstwami pokryć lakierowanych. Poszczególne części szkieletu łączone są złączami wykonanymi z duraluminium i mosiądzu. Kajak wyposażony jest w dwie dętki burtowe w celu zabezpieczenia go przed zatonięciem i zwiększa stateczność.

4. DANE TECHNICZNE

a - długość - 5,20 m
b - szerokość - 0,90 m
c - wysokość - 0,43 m
d - ciężar bez wyposażenia - z powłoką z tkaniny Z-15 - 33 kg
e - ciężar bez wyposażenia - z powłoką z tkaniny Ns-01 - 35 kg
f - dopuszczalne obciążenie - 230 kg
g - wymiary kokpitu - 2,35X0,45 m
h - wymiary opakowania
- worek - 1,50X0,24X0,24 m
- teczka - 0,89X0,48X0,24 m

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przynajmniej jeden z członków załogi powinien posiadać aktualną powszechną kartę pływacką, drugi nie posiadający karty pływackiej musi mieć na sobie prawidłowo założony kapok lub kamizelkę ratunkową.

Załoga kajaka powinna siedzieć w kajaku na miejscach do tego przeznaczonych

Zabronione jest siadanie na innych częściach kajaka w czasie pływania.

Należy pamiętać że kajak bez napompowanych dętek jest kajakiem zatapialnym.

Odpowiednio napompowane dętki zabezpieczają kajak z bagażem do 30 kg przed zatonięciem podczas wywrotki lub uszkodzenia powłoki.

Dopuszczalne obciążenie kajaka wynosi 230 kg i przekroczenie tej granicy powoduje zbyt duże znużenie, co wpływa na pogorszenie warunków nautycznych oraz może stworzyć warunki niebezpieczne dla załogi.

Pływanie kajakiem (szczególnie przy użyciu żgali) przy sile wiatru powyżej 3o w skali Beauforta jest nie wskazane.

II SPOSÓB MONTAŻU

1. MONTAŻ KAJAKA

1.1. Przed przystąpieniem do rozkładania kajaka wybieramy odpowiednie do montażu miejsce, najlepiej na trawie lub drewnianej podłodze. Unikać montażu kajaka na szorstkim betonie, kamieniach czy piasku, ponieważ może to spowodować zarysowania na powierzchni powłoki.

1.2 Rozsznurować worek i teczkę, wyjąć kolejne potrzebne części, zwracając szczególną uwagę na sposób ich ułożenia, aby przy pakowaniu ułożyć je podobnie.

Rysunek nr 1.1.3 Rozłożyć zespół przodu, połączyć żebro nr 1 i 2 z drabinką podłogową za pomocą odpowiednich zaczepów przy żebrach i wystających wkrętów w drabince podłogowej, a następnie przecięcie okucia drabinek burtowych wprowadzić pod grzybek przymocowany do dziobnicy.
Drabinki burtowe spiąć z żebrami i w ten sposób zespół przodu jest gotowy do wsunięcia w powłokę rys. 1.

1. Drabinka podłogowa przednia
2. Drabinka podłogowa środkowa
4 Zawiasa drabinki podłogowej
5. Drabinka burtowa przednia
6. Okucie wiążące górne
7. Okucie wiążące dolne
8. Drabinka burtowa przednia lewa
9. Drabinka burtowa środkowa A
10. Klamra mała
11. Zawiasa drabinki burtowej
12. Wzdłużnik pokładowy przedni
13. Zaczep I
14. Zawiasa I
15. Wzdłużnik dennikowy przedni
16. Zawiasa II
17. Zaczep dolny z wycięciem
18. Zaczep falochrony wygięty

Rysunek nr 2.1.4. Rozłożyć zespół tyłu i zamontować go analogicznie jak zespół przodu (rys. 2).

1. Drabinka podłogowa tylna
2. Drabinka podłogowa środkowa B
3. Okucie prowadzące
4. Drabinka burtowa tylna prawa
5. Drabinka burtowa tylna lewa
6. Drabinka burtowa środkowa
7. Wzdłużnik dennikowy tylny
8. Wzdłużnik pokładowy tylny
9. Zaczep falochronu

1.5 Rozłożyć powłokę, włożyć fiszbinę w tylną część kokpitu, a następnie wsunąć zmontowany zespół przodu do wnętrza przedniej części powłoki i zespół tyłu w tylną część powłoki, zwracając uwagę na powłokę ażeby układała się symetrycznie na szkielecie.

Rysunek nr 3.1.6. Po upewnieniu się że zespół przodu i tyłu został prawidłowo włożony do wnętrza powłoki, łączymy obydwa zespoły przy pomocy klamry znajdującej się na drabince podłogowej. W tym celu należy podnieść obydwa końce drabinki do góry tak ażeby klocek drabinki części tylnej wszedł do klamry, drabinki części przedniej. Następnie przez naciśnięcie drabinki ręką do dołu szkielet wsuwa się całkowicie napinając powłokę (rys. 3).

1.7. W celu zabezpieczenia przed otwarciem się drabinki podłogowej należy przytrzymać ją do chwili zamknięcia drabinek burtowych, które zamykają się podobnie jak drabinka podłogowa. Przy zamknięciu drabinek burtowych należy zwrócić uwagę, aby wężyki dopływowe do dętek nie były przygniatane drabinkami burtowymi.

1.8. Cztery pozostałe pręty wzdłużne połączyć z prętami części przedniej i tylnej, a następnie czoła ich ustawić naprzeciw siebie i nasunąć skuwkę łączącą.

1.9. Żebra 3, 4, 5, połączyć z drabinką podłogową w miejscach z odpowiednimi numerami i spiąć je z drabinkami burtowymi. Pręty dennikowe powinny znajdować się w swoich gniazdach wyciętych na wszystkich żebrach.

Rysunek szkieletu zespołu przodu i tyłu.1.10. Część przednią falochronu z okuciem aluminiowym połączyć z częścią tylną, a następnie poczynając od tyłu kajaka przeciągnąć obszyty brzeg powłoki przez likszparę (przecięcie) falochronu, tak ażeby otwory w falochronie trafiły na okucia przymocowane do żeber.
Przy zakładaniu falochronu na drugą, burtę należy postępować analogicznie. Następnie założyć rozpórkę w tylnej części falochrony i przymocować falochron i przymocować falochron śrubami do zaczepów żeber nr 2, 3, 4, 5.
Po całkowitym dokręceniu nakrętek skrzydełkowych w przedniej części falochronu przymocować łącznik.

1.11. Siedzenie założyć na drabince podłogowej i zabezpieczyć przed samoczynnym wypadanie przez przekręcenie klocka. Czopy oparcia wsunąć w zaczepy przymocowane do falochronów i przesunąć oparcia do tyłu.

1.12. W celu zapewnienia niezatapialności należy napompować dętki do pełnego nabrania kształtu.
Całkowita wyporność dętek wynosi 60 kg.

1.13. Demontaż kajaka wykonuje się w odwrotnej kolejności do montażu.

2 MONTAŻ WYPOSAŻENIA

2.1. Zakładanie układu sterowniczego

Płetwę steru z jarzmem założyć w okucie sterowe kajaka i włożyć zatyczkę, która powinna przechodzić przez oczko zawleczki orczyka.
Języczek zatyczki należy przekręcić o 90o zabezpieczając przed samoczynnym wypadnięciem zatyczki.
Pedały sterowe należy założyć na okucia prowadzące przymocowane do drabinki podłogowej i po odpowiednim ustawieniu dokręcić nakrętką skrzydełkową.
Linki sterowe należy odwiązać od orczyka i przełożyć przez otwory w rozpórce i ponownie przywiązać do orczyka steru.
Długość linek regulować za pomocą napinaczy.

2.2. Zakładanie fartucha

Fartuch mocuje się do falochronu nakładając duże otwory na nakrętki skrzydełkowe, a małe otwory na wystające wkręty w falochronie.
Właz fartucha zapinany jest na zatrzaski, które należy odpiąć przez energiczne pociągnięcie w razie konieczności, wydostania się z niego np. podczas wywrotki.

2.3. Montaż ożaglowania

Rysunek nr 4.Żagle zapakowane do worka są częściowo złożone, wystarczy po rozpakowaniu połączyć bom, rejkę i maszt przy pomocy rurek łączących a następnie maszt wstawić przez otwór w łączniku falochronu w gniazdo masztu znajdujące się w drabince podłogowej kajaka.
Rozpórkę mieczową przymocować śrubami hakowymi do przedniej części falochronu, a następnie założyć miecze na śruby wystające z rozpórki i zamocować nakrętkami skrzydełkowymi. Przez przelotki przeciągnąć końce linek szotowych od żagla foka (rys. 4).

III EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

1. Złożony w myśl instrukcji kajak jest gotowy do odbicia od brzegu i pływania.

2. Kajak może być użytkowany w dwóch wersjach:
- do pływania przy użyciu wioseł,
- do pływania przy użyciu żagli.

3. W miarę możliwości bagaż powinien być rozmieszczony równomiernie w kajaku np. część bagażu w części dziobowej a część w rufie.

4. Kajak składany "Neptun" typ 08 może służyć długo właścicielowi pod warunkiem przestrzegania przez niego prawideł odpowiedniej eksploatacji i konserwacji.

5. Pamiętać należy o konieczności ostrożnego pływania po rzekach z wystającymi kamieniami, pniami drzew itp., oraz unikania tarcia o dno przy odbijaniu i dobijaniu do brzegu.
Dla amatorów spływów na rzekach trudnych zaleca się kajak z powłoką z tkaniny Ns-01, która jest bardziej odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, jak również zaleca się naklejanie tramów po zewnętrznej stronie kajaka wzdłuż listew drabinki podłogowej i prętów wzdłużnych.
Tramy te chronią powłokę przed uszkodzeniem.

6. Kajak nie jest przystosowany antykorozyjnie do pływań po wodach morskich. W wypadku użytkowania kajaka na wodach słonych należy liczyć się z możliwością powstawania korozji części wykonanych z mosiądzu, a w związku z tym w miejscach styku tych części z powłoką mogą występować miejscowe zabrudzenia w postaci ciemnych plam.

7. W trakcie użytkowania co jakiś czas wskazane jest wyjmowanie szkieletu z powłoki dla usunięcia brudu, gromadzącego się pod drabinką podłogową.

8. Pokład kajaka (jeśli jest brudny) można lekko szczotkować używając przy tym czystej wody. Spodnią część powłoki myć przy użyciu mydła.

9. Przed zapakowaniem kajaka do worka i teczki należy go wymyć i wysuszyć. W celu szybkiego wyschnięcia wnętrza powłoki należy dokładnie wylać znajdującą się wodę, wytrzeć szmatką i umożliwić dostęp powietrza do dziobu i rufy przez włożenie w przednią i tylną część powłoki po jednym żebrze. jeżeli jednak zajdzie konieczność zapakowania wilgotnego kajaka, to należy wykorzystać najbliższą możliwość dla jego rozpakowania i wysuszenia.

10. Po zakończeniu sezonu użytkowania należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów kajaka.
W przypadku starcia powłoki lub przedziurawienia należy zabezpieczyć to miejsce przez naklejenie łatki gumowej klejem do gumy A+B lub Butaprenem, oczywiście po uprzednim oczyszczeniu łatki i miejsca klejonego.
Klejem należy smarować łatkę orzaz powłokę i poczekać na częściowe przeschnięcie kleju (5 do 10 minut).

11. Kajak należy przechowywać w miejscach suchych i z dala od urządzeń grzejnych w miejscach, nie narażonych na działanie promieni słonecznych, chemikalii, rozpuszczalników, tłuszczy itp.
Unikać przechowywania w temperaturze poniżej 0oC i powyżej 20oC.
Podczas dłuższego składowania kajaka część gumową powłoki należy posypać talkiem.

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy: